DOTAZNÍK + TEST + ZNÁMKOVNÍK

30. května 2016 v 15:31
Vážení občané.
Prožíváme další nelehké politické období, kdy absolutní zvůli pravicové vlády (uměle "justičně" ukončenou v r.2013) vystřídala vláda "menšího zla", která však nečiní to, co by měla - občané tak na svůj řádný "státní občanský domov" stále čekají - dá se předpokládat, že marně... Navíc je zde i něco nového, z čehož my Češi (a žádný normální Evropan) rozhodně radost nemáme : pocit důvodného nebezpečí z násilné-nedobrovolné (politiky + justicí "odsouhlasené" = řízené) multikulturní globalizace...
Jediná reálná legitimní možnost, jak se k věcem vyjádřit, jsou volby, které se nyní blíží. Tímto "volebním vyjádřením se" však rozhodně nemíníme, že půjdeme volit stávající politické strany, které jsou zapouzdřeně semknuty a žádnou potřebnou pozitivní (nutně systémovou) Změnu neumožní...
Nám, slušným občanům, tedy nezbývá nic jiného, než chápat volby jako Šanci se bránit, prohnilému zkorumpovanému Systému se OPONENTNĚ RAZANTNĚ POSTAVIT. Jak? VLASTNÍ NELHOSTEJNOSTÍ A AKTIVITOU, INTELIGENTNÍ SMYSLUPLNOSTÍ A TRPĚLIVOU SYSTEMATIČNOSTÍ. To základní je sděleno na našem souvisném webu.

Nyní, z důvodu občanské apatie a nedůvěřivosti (viz nedávné Holešovské fiaskální zklamání) + z důvodu obecného "nedostatku času"(číst další nesmysly dalších (h)různých "Iniciativ"), je zde jistý obecný "polopatický návod" ve formě Dotazníku.
Je to pro ty, kteří "váhají" resp.kteří ještě Naši Věc dostatečně nepochopili = tedy aby si udělali ten určitý stěžejní čas se konečně trochu zamyslet a zodpověděli nám - a hlavně svému svědomí - věcné souvisné návazné dotazy.
Tímto nechceme urazit ty, kteří ten určitý potřebný smysl pro spravedlnost mají a kteří s námi již sympatizují - pouze by to chtělo větší spolupracovní aktivitu. Ta by mohla tkvět alespoň v šíření tohoto 1)Dotazníku + 2)Testu + 3)Názorovníku (níže) svým známým ve svém okolí, ať již elektronicky či listinně (možnost stažení, k vytisknutí do listiny, je na webu). Dle odpovědí, názorů resp.reakce běžných lidí si pak ujasníme další postup.

Děkujeme za spolupráci pro Naši Společnou Poctivou Občanskou Věc.


1)
MALÝ SITUAČNÍ SPOLEČENSKÝ (APOLITICKÝ) NÁZOROVÝ DOTAZNÍK
aneb 30 dotazů, které Vám (třeba) pomohou názorově-aktiv(ač)ně prohlédnout.. - měly by...

1. Splňuje/splnil vývoj společensko-politické situace po sametové revoluci v r. 1989 Vaše představy?
2. Která vláda resp. strana za vzniklé problémy může nejvíce?
3. Co se dle Vás mohlo-mělo učinit lépe?
4. I když jsou problémy všude, existuje dle Vás nějaký ministerský resort, který pracuje vyloženě špatně?
5. Jste spokojeni s tím, jak pracuje naše současná vláda, současní politici? Jakou školní známkou (1-5) byste je ohodnotil/a?
6. Jste spokojeni s tím, jak pracuje naše justice? Jakou školní známkou (1-5) byste ji ohodnotil/a?
7. Máte Vy nebo někdo z Vašeho blízkého okolí nějaké osobní zkušenosti s justicí (se soudy) či s policií? (Případně jaké?)
8. Určitě jste v médiích slyšel/a-četl/a o řadě významných korupčních tunelářských kauz; určitě rovněž víte o činnosti různých podvodníků a šmejdů. Měli by být viníci potrestáni?
9. Pokud potrestáni nebyli-nejsou, v čem myslíte že to vězí?
10. Myslíte, že politika je provázána s justicí a naopak?
11. Má dle Vás justice, která je stávajícně systémově nezávislá, významnější vliv na řádný stav společnosti než politici?
12. Může justice potrestat-odsoudit kohokoliv - tedy i politika?
13. Pokud byste zítra byl/a prezidentem ČR s absolutními výkonnými pravomocemi, co - jaký pozitivní reformní krok - byste udělal/a jako první (druhý, třetí)?
14. Je podle Vás https://www.mzk.cz/v dnešní politice nějaká strana/hnutí či osoba, které věříte, že chce věci opravdu pozitivně (= poctivě, spravedlivě, pro občany) řešit? (Případně uveďte)
15. I kdyby tomu tak hypoteticky reálně - tedy ne pouze iluzorně - bylo, myslíte, že při oprávněné historické zprofanovanosti politiky by takový politik (resp. jeho strana/hnutí) měl(a) potřebnou občanskou podporu = tedy že by mu, jakožto spokojeně usazenému, dobře placenému politikovi (resp. jeho straně/hnutí), lidé mohli (ještě - masově) věřit?
16. Pokud by Vás Váš/e životní partner/ka osobnostně velmi zklamal/a (= lži, podvody, psychologický teror, příp. i domácí násilí), zažádal/a byste o rozvod? A pokud by k němu došlo, uvažoval/a byste někdy o návratu k takovéto osobě?
17. Jaký máte pocit z hromadné migrace do Evropy? Myslíte, že tato "akce" může být řízena politicky-justičně shora?
18. Připouštíte existenci nadsvětské jinodimenzní (neviditelné) "Vyšší Moci", která zde na světě dění ovlivňuje resp. ovlivňovat může?
19. Máte za to, že narozdíl od politického rétorického hašteření (resp. lhaní), které věci potřebně resp. nijak neřeší (resp. nemůže řešit), by byla lepší vláda skutečných odborníků, kteří by byli vybráni transparentními výběrovými řízeními-konkurzy (podobně jako to praktikují soukromé firmy, které rozhodně prodělávat a být "rétoricky neefektivní" nechtějí)?
20. Myslíte, že pokud by mohla-měla vzniknout opravdu poctivá spravedlivá občanská společnost, že o takovouto možnost musí vždy lidé "zažádat" svým volebním hlasem politiky nebo že se o tento normální stav mohou pokusit legitimně i sami?
21. Je dle Vašeho názoru více lidí normálních, tedy dobrých (= chtějících normální dobré pozitivní věci), nebo těch špatných-zlých (kteří normál nechtějí-odmítají)? (Případně odhadněte procentuelně)
22. Vy osobně chcete, aby společnost byla přirozeně normální = řádná, morální, efektivní, bezpečná, svobodná, právní, spravedlivá? (Pokud ano, děláte pro to něco? - uveďte případně co)
23. Je zřejmé, že lidí normálních, tj. dobrých resp. nezlých, je logicky přirozeně více, avšak část z nich (stále-iluzorně) chodí k volbám. Myslíte, že to může být i tím, že tito voliči volí jen "alespoň to menší zlo" či jen tak "z dlouhé chvíle", aniž by přitom byli přesvědčeni (resp. aniž by vůbec připustili), že se něco opravdu pozitivně změní?
24. Souhlasíte s názorem, že nevoliči, kterých je již cca polovina, k volbám nechodí v drtivé většině z důvodu, že na politické scéně žádné dobro nevidí, politiku (více či méně) bytostně nesnášejí a volit zlo (= hlupáky resp. lháře a podvodníky) se jim příčí?
25. Pokud bychom připustili, že normálních běžných lidí, kteří chtějí dobro, řád a morálnost, a kteří zlo z principu volit odmítají, je (podstatně) více - mohli by tito většinoví lidé něco udělat (= něco více, než jen nevolit či případně volit jen "menší zlo")? Měli by něco udělat?? Mají - vzhledem ke stavu společnosti, ke stavu ničeného světa - jistou povinnost něco udělat??? (Která "varianta naléhavosti", vyjádřená počtem otazníků, je dle Vás aktuální?)
26. Co by dle Vás mohli-měli udělat? Co navrhujete?
27. Souhlasíte s tím, že občané-jedinci individuálně (takřka) nic nedokáží a tedy že tím potřebným prvotním krokem by mělo být jejich sjednocení do organizované legitimní (volební) Formace, která má právní a společenskou váhu, a kde se poté otevřenou věcnou diskusí může ujasňovat-optimalizovat další řešící postup?
28. Založení programově skutečně poctivé strany/hnutí (občansky "odspodu") je určitě dobrá pozitivní věc. Myslíte, že založení legitimní legální strany/hnutí je v rámci demokracie "nebezpečné" = že aktivisté-voliči "něco riskují"?
29. Pokud byste zjistil/a, že nějaký pokus o toto sjednocení do poctivé, potřebně užitečně občansky oponentní Formace s poctivým (antikorupčně nepodveditelným) programem zde již existuje, zajímalo by Vás to?
30. Zajímalo by Vás to do té míry (pocitové osobní zodpovědnosti), že byste se i aktivně nápomocně přidal/a?


Děkujeme za pozornost a za odpovědi. Můžete odpovědět efektivně do zkopírovaného textu (který si přenesete do mailu) přímo pod odřádkované dotazy - pro lepší rozlišení CAPSLOKEM, tučně či jinobarevně.

====================================================================================================

Dále zde máme i jinou formu Dotazníku = 20 názorových testových otázek. Zde již nemusíte odpovědi tvořit-vymýšlet (i když Vaše případné variantové doplnění uvítáme).

2)
MALÝ SPOLEČENSKÝ (A)POLITICKÝ TEST :

1. Učil/a jste se rád/a dějepis?

a) ano
b) spíše ano
c) průměrně
d) spíše ne
e) ne
f) naprosto ne


2. Souhlasíte s tím, že dějiny jsou vždy tvořeny pouze lidmi, kteří nejsou nikým-ničím ("Vyšším") řízeni?

a) naprosto ano
b) spíše ano
c) spíše ne
d) naprosto ne
e) nevím


3. Řádný (- klidný, poctivý, spravedlivý) stav společnosti může nastat, pokud ji bude řídit :

a) politická vláda pravice
b) politická vláda levice
c) politická vláda středu
d) střídající se politická vláda pravice, levice či středu
e) apolitická občanská vláda (skutečných) odborníků (vybraných-doplňovaných veřejnými konkursy a referendy)
f) jiné vládní vedení či státní zřízení (uveďte jaké)4. Jsem (velmi) nespokojen se stávající cyklicky se opakující "pravolevou" politickou situací a jako řešení vidím :

a) nevolit
b) demonstrace
c) petice
d) stávky
e) občanskou neposlušnost
f) blokování státněsprávních (resortních) budov
g) násilné řešení (fyzickou inzultaci)
h) založení skutečně opoziční řešící poctivé občanské formace (odspodu)
i) nevidím žádné řešení
(případně napište-doplňte řešení Vaše..)5. Pokud již toto (nějaké pozitivní - kultivované, reálné, legitimní) řešení existuje a jeho podstata se začne realizovat, pak považuji za normální :

a) nezajímat se a přijít až k hotovému
b) akci trochu sledovat a jen pasivně (skrytě) souhlasit
c) akci podporovat - aktivním šířením ve svém okolí
d) akce se aktivně zúčastnit spolu s tvůrci a organizátory6. Uvítal/a bych novou formaci (stranu/hnutí) s novými tvářemi-nepolitiky, s novými srozumitelnými myšlenkami, s poctivým programem :

a) určitě
b) možná
c) ne (jsem volič "své" stabilní strany - případně uveďte)7. Aby mě (nějaká) nová formace zaujala (a to především tím, zda-li chce problémy občanů skutečně řešit), její dobré finanční (mediálně prezentační) zázemí považuji za :

a) nutné a nezbytné
b) vhodné ku prospěchu věci
c) nehraje to pro mě roli
d) naopak považuji takovou formaci za podezřelou (nastrčenou shora)8. Dobrá (pravdivá, poctivá, skutečně řešící) formace se dle mého názoru objeví (resp.může objevit) nejprve :

a) v médiích
b) na bilbordech
c) na plakátech ve vývěsních plochách
d) na letá(č)cích s odkazem na web, v mailech resp.na Facebooku
e) nikde (nevěřím, že je reálné, aby se něco takového vůbec objevilo)9. Novou formaci (o které jsem se dozvěděl/a), která chce pozitivně (systémově revolučně) ovlivnit naše společenské dění, považuji za :

a) bezvýznamnou okolnost
b) průměrnou záležitost
c) zajímavou událost
d) velmi důležitý pozoruhodný fakt10. Pokud se mi dostane do rukou (na ulici, ze schránky, z mailu, z FB) avízo na webovou stránku nové avizovaně poctivé řešící formace, na její web se podívám :

a) určitě
b) jen pokud mi vyzbyde čas
c) nezajímá mě to11. U nové formace (strany/hnutí) mě zajímá nejprve :

a) její situovanost a prezentace
b) dtto + její celostátní struktura, osobnosti a podporovatelé (známé osobnosti, celebrity)
c) její myšlenky a program12. Zárukou, že nová formace je slušná, poctivá, skutečně řešící, je její dobré finanční zázemí, mediální prezentace a podporující známé osobnosti veřejného života (celebrity) :

a) ano, vždy
b) snad ano
c) jen vyjímečně
d) nikdy, spíše naopak
e) nevím, nezamýšlel/a jsem se nad tím13. Za hlavní problémy společnosti (= korupce, podvody, tunely, byrokracie, úmyslně špatné (podvodné) zákony, velmi obtížná resp.nemožná vymahatelnost práva, zločinná beztrestnost, morální marast..) je - pokud jde o ministerské resorty - dle mého názoru zodpovědné především :

a) jedno ministerstvo (uveďte které)
b) několik ministerstev (uveďte která)
c) všechna ministerstva14. Za nejdůležitější věc, která je potřebná pro řádný život ve společnosti, považuji (psáno v abecedním pořadí) :

a) lásku
b) majetek
c) slušnost
d) solidaritu
e) spravedlnost
f) svobodu
(případně uveďte své pořadí resp.přidejte i Váš aspekt)15. Program nové formace by měl být :

a) srozumitelný, poctivý, plně antikorupční (s absolutními kontrolními mechanismy), spravedlivý = nepodveditelný (pro kohokoliv)
b) hezký, líbivý, ale "systémově tolerantní"(- poctivý a spravedlivý jen trochu..)
c) standardní, odborně (resortně) obsáhlý, bez jakýchkoliv systémových změn a konkrétních (funkčních) protikorupčních opatření (= "populisticky slibový")16. Pokud se již na web nové (začínající) formace dostanu :

a) je pro mě důležitý profesionální vzhled webové stránky
b) vzhled není důležitý - důležitý je textový (myšlenkový) obsah
c) dtto + naopak příliš profesionální prezentace ve mě vzbuzuje nedůvěru (že to může být zase pouze nějaký "politický podnikatelský projekt shora"..)17. Ať již je vzhled webové stránky nové formace jakýkoliv (- tedy samozřejmě musí obsahovat čitelný a slohově a gramaticky srozumitelný text..) :

a) jen zběžně si ho prohlédnu
b) přečtu si ho jen podle svého (ne)dostatku času
c) pokud zjistím, že text je zajímavý (netuctový), čas si udělám a přečtu si ho pozorně celý
d) dtto + po přečtení napíši na jejich mail i nějaký svůj názor (ať již pozitivní či negativní)
e) dtto + budu i očekávat odpověď = zda-li a jak se k mým názorům (připomínkám) formace vyjádřila (- k čemuž se poté případně dále vyjádřím)18. Abych zjistil/a, zda-li to nová formace myslí s obyčejnými lidmi skutečně poctivě a opravdově :

a) stačí si jen jejich (hezký, líbivý) text přečíst a uvěřit
b) je třeba jim (tematicky dotazově trefně) napsat nebo zavolat, a udělat si úsudek podle jejich (ne)odpovědi..
c) je dobré se s nimi i (po objednání se) setkat osobně a udělat si úsudek podle jejich osobního chování a jednání.. (= (ne)ochota odpovědět, vysvětlit : vstřícnost, konkrétnost, věcnost vers. odtažitost, arogance, mlžení..)19. Pokud zjistím, že nějaká nová formace je (resp.může být, pokud z ní vznikne strana/hnutí) skutečně pozitivně poctivě řešící :

a) nic to se mnou neudělá
b) budu mít dobrý pocit
c) dtto + zmíním se o tom známým
d) dtto + podpořím ji pozitivním názorem a podpisem na přiložený petiční arch
e) dtto + budu se snažit (dle svého času a možností) aktivně spolupracovat
f) dtto + stanu se jejím členem20. Někdy se mi stalo, že jsem měl/a v úmyslu něco (pozitivního) udělat, ale pak jsem se k tomu již nedostal/a kvůli :

a) zaneprázdnění
b) zapomenutí
c) pohodlnosti-lenosti
c) svému následnému racionálnímu (= přebrání si argumentů pro a proti) přehodnocení
d) iracionálnímu (= náhle vnuknutému, později nevysvětlitelnému) přehodnocení (= zabránění z vyšší moci..)
e) nikdy se mi to nestalo


------------------------------------------------

NYNÍ NĚCO O VÁS - TEDY KDO TENTO TEST VYPLŇOVAL :


21. Jsem :

a) muž z města
b) muž z vesnice
c) žena z města
d) žena z vesnice22. Jsem ve věku :

a) do 25 let
b) 26 - 40 let
c) 41 - 60 let
d) nad 60 let23. Vzdělání :

a) základní
b) střední
c) vysokoškolské24. Jsem povahově spíše :

a) (komunikativní) sangvinik
b) (spontánní) cholerik
c) (romantický) melancholik
d) (apatický) flegmatik25. Komunikativně jsem :

a) zcela otevřený/-á extrovert/ka
b) spíše otevřený/-á
c) průměr, nebo jak kdy
d) spíše uzavřený/-á
e) hodně uzavřený/-á introvert/ka26. Změnil tento Test (+ i v.uv.Dotazník) nějak moje dřívější společensko-politické (= volební) smýšlení resp. jinakřešící uvažování?

a) určitě ano
b) snad ano
c) nevím - nemám v tom ještě jasno
d) nevím - nerozumím tomu
e) ne - nebylo třeba (svoje logické uvažování a pozitivněřešící smýšlení jsem měl/a již předtím)
f) ne - své dosavadní názorové smýšlení, standardní (ne)řešící uvažování a své (ne)činy neměním27. Může tento test obecně (- tedy nehl.na to, zda-li zrovna mě osobně zaujal) být dobrým základem k něčemu společnostně pozitivnímu, konečně (skutečně) poctivě řešícímu?

a) ano
b) možná
c) ne
d) nevím


------------------------------------------------

Vážení. Věříme, že jste si tu další cca (půl)hodinku času pro dobro věci (veřejné i to své osobní) udělali a Test absolvovali. Výsledek svých odpovědí nám dejte vědět :

- pokud jste test obdrželi náhodně mailem, pak stačí když u Vaší odpovědi-varianty napíšete "X" a pošlete nám mail zpět.

- pokud jste se sem na blog dostali z avíza, pak můžete svůj výsledek (názor) napsat buď na náš mail nebo jednoduše jen do komentáře : např.: 1a 2b 3c 4d atd... (tyto výsledky jednotlivců budeme z komentáře odebírat - aby neovlivňovaly další osoby)

- pokud Vás navštívíme osobně (v domě, na ulici), pak pro ty, kteří třeba ještě stále mají obtížnější přístup k internetu, máme tento test i v listinné formě.

Samozřejmě budeme rádi, když kromě zatržení odpovědí napíšete názorově i něco navíc.

====================================================================================================

Ještě zde máme jinou názorově-tazatelskou formu :

3)
"ZNÁMKOVNÍK" (ZNÁMKOVACÍ NÁZOROVNÍK)
= 15 příčinně důvodových + řešících otázek neblahého stavu společnosti :

Nejprve úvodní "kontrolní" dotaz ("mimo soutěž").. :

Jak jste spokojen/a s Vaším životem? Jste "šťasten/šťastna"?
(oznámkujte : 1 = naprosto ano ; 5 = střed (průměr) ; 9 = naprosto ne)

---------------------------

1. Jak byste ohodnotil/a společensko-politickou situaci : a) u nás b) celosvětově
(hodnoťte prosím objektivně = tedy bez ohledu na to, zda-li zrovna Vám se (ne)vede dobře)
(oznámkujte : 1 = naprosto výborná ; 5 = střed (průměr) ; 9 = naprosto špatná)

Nyní nejprve obecně, teoreticky :
2. Jaký by dle Vás měla mít nezávislá, finálně spravedlnostně rozhodovací činnost justice (tedy státního zastupitelství + soudů) vliv na dění v politice, v ekonomice, v jednotlivých resortech státní správy a vůbec celkový vliv na morálku lidí?
(1 = naprosto zásadní ; 9 = vůbec žádný)

A nyní stávající, reálný stav :
3. Jak byste oznámkoval/a fungování spravedlnosti, tedy činnost stávající justice?
(1 = naprosto výborně ; 9 = naprosto špatně)

4. Pokud je reálný stav takový, jaký je = tedy že justice odsuzuje jen malé rybky (leckdy nevinné..), zatímco mocní a vlivní pachatelé jsou neodsouzeni - může mít právě toto vědomí významných politiků, státních zaměstnanců, velkopodnikatelů, lobbistů a jiných vlivných mocných osob o této situaci ( = tedy vědomí o své beztrestnosti, nepostižitelnosti,"nedotknutelnosti") vliv na bujení (jejich) korupce, centrální zneužívání pravomoci, lživost, podvodnost, ekonomickou kriminalitu, celkovou nepoctivost státní správy a tím tedy na celkovou disfunkčnost řádného chodu státu?
(1 = ano, vliv naprosto zásadní ; 9 = ne, vůbec žádný vliv)

5. Nyní pokud jde pouze o běžné občany : Může mít vědomí běžných občanů o nesprávném fungování justice, o její nespravedlnosti ( = tedy vědomí, že zde panuje v podstatě jen antiprávní podvodná džungle) vliv na jejich špatnou náladu, negativní myšlení, nedůvěřivost, nesolidárnost, podrážděnost, frustraci, deziluzi, vztek a tím i na následnou (s těmito pocity související) páchanou, či jen zamýšlenou, kriminalitu?
(1 = ano, vliv naprosto zásadní ; 9 = ne, vůbec žádný vliv)

6. Pokud je stávající justice, ač "nezávislá", plně propojena a živena politikou (která své soudce a státní zástupce školí, jmenuje, platí, případně ty neposlušné následně odvolává) = tedy pokud je tato justice nečinná resp.nepatřičně antispravedlivě činná = tj. nečiní potřebné správné věci a naopak případné správné logické návrhy zamítá, kterážto vrcholná justiční rozhodnutí jsou poté finálně nezvratně konečná - myslíte, že může nějaký politický subjekt (strana či hnutí) dosáhnout proklamovanou bezkorupčnost a řádný správný (např."přímodemokratický" alias "referendový") chod státu bez toho, aby nejprve (vy)řešil problematiku a postavení justice, která, stávající nespravedlivá, ty správné návrhy nepodpoří resp.tyto (vč.nějakého pozitivně úspěšně proběhlého referenda) na něčí protinávrh ústavně zamítne?
(1 = naprosto ano, může ; 9 = naprosto ne, nemůže)

7. Myslíte, že by bylo dobré : aby byli odsouzeni pachatelé "padni komu padni" (tedy bez ohledu na to, zda-li si zaplatí drahého vlivného právníka), aby byli řádně preventivně postihováni recidivisté (např.dle hesla "třikrát a dost"), aby zde byla bezpečnost (a to i vůči "vnějším (imigrantským) vlivům") a aby zde fungovalo právo a jeho vymahatelnost (bez "ovlivňovacích styků") = tedy aby justice byla skutečně nezávislá, spravedlivá, a aby rozhodovala řádně, správně, spravedlivě?
(1 = naprosto ano ; 9 = naprosto ne)

8. Pokud by justice rozhodovala řádně, správně, bez průtahů-neprodleně = tedy spravedlivě; pokud by tresty byly řádné, preventivní, adekvátně exemplární, a to zvláštěpak vůči vlivným osobnostem, nesoucím zodpovědnost za činnost státní správy, majícím být příkladným vzorem společnosti - sdílíte názor, že pouze jen pod tímto pouhým vlivem tohoto vědění (že za spáchaný trestný čin přijde adekvátní spravedlivý trest "padni komu padni") by již takřka vymizela korupce, státní zneužívání pravomoci, lživé politikaření, politicko-ekonomické podvody a i pouliční kriminalita = tedy že by se společnost uklidnila a celkově umravnila = tedy že by se život v takovém státě stal postupně řádným, klidným, poctivým, fyzicky i psychicky plnohodnotným = tedy normálním?
(1 = naprosto ano, sdílím ; 9 = naprosto ne, nesdílím)

9. Byl/a byste pro řešení této justiční otázky, tedy pro potřebnou reformu justice = tedy aby nová (reformovaná) justice nepodléhala režimní politické či ekonomické moci = tedy aby vždy rozhodovala řádně, správně, logicky, spravedlivě = tedy aby byla skutečně spravedlivá?
(1 = naprosto ano ; 9 = naprosto ne)

10. Pokud by zde byla spravedlivá, řádně činná justice, tak tato by dozajista nestrpěla rozkradačské politické korytaření, umně rétorickou (herecky "věrohodnou") politickou lživost, účelové politikaření a uměle zinscenované (smluvené) spory, byrokracii, koprupci a zneužívání moci, kteréžto průvodní kriminální jevy by správná justice brzy eliminovala spravedlivými tresty - což by následně logicky přirozeně vedlo k nepotřebě a ke zrušení politiky, jakožto nežádoucího kontraproduktivního společenského balastu. Přivítal/a byste odpolitizování společnosti, jejíž trend by spěl k utvoření občanské společnosti vlády apolitických fundovaných odborníků vybraných klasickými transparentními výběrovými řízeními, na což by dohlédla spravedlivá justice pod referendovým dozorem běžných občanů?
(1 = naprosto ano, přivítal/a ; 9 = naprosto ne, nepřivítal/a)

Tolik tedy 10 "justičních" otázek. Své oznámkování můžete samozřejmě přídavně (nedílně) odůvodnit slovně resp.přidat Váš názor.

----------------

Zde je dalších 5 dotazů, kde již můžete odpovědět "volně - bezznámkově" :

11. Účastníte se parlamentních (stranických) voleb? (Případně můžete uvést, koho volíte - tedy pokud se za to nestydíte..)

12. V rámci svého rozhodování, koho volit : Sledujete politické programy a rozhodujete se především podle nich, kterou stranu nebo hnutí budete volit?

13. Má některý stávající volební subjekt (tedy strana nebo hnutí) ve svém programu potřebné řešení justiční problematiky? (Případně sdělte jeho název)

14. Přál/a byste si, aby nějaký volební subjekt tuto potřebnou justiční reformu (základně potřebnou pro návazně řádný bezkorupční chod státu) ve svém programu měl? Volil/a byste takovou stranu nebo hnutí?

15. V případě, že tady žádný takový volební subjekt k dispozici ještě ("asi") není, napomohl/a byste nějak jeho vzniku? Případně jaký byste navrhoval/a jeho název?

====================================================================================================

Přátelé-občané.
Děkujeme, pokud jste si udělali nějaký čas, "dotazové objekty" zde na tomto blogu vyplnili a zaslali nám výsledky - abychom si mohli udělat určitý občanský obrázek...

Je to jistě užitečné i pro vás = je to vlastně taková malá sonda do duše každého z nás : "JAKÝ JE, CO OČEKÁVÁ (CO VLASTNĚ CHCE), A JAK K TOMU (PŘÍPADNĚ) I SÁM PŘISPĚJE"..
Po absolvování tohoto průzkumu na určitém vzorku populace si pak učiníme závěr, co a jak se dá pozitivně činit dál.

Tolik prozatím. (Přijmeme do svých řad další tazatele)

SLUŠNÍ LIDÉ SL-5S www.start.proweb.cz
sl-5s@seznam.cz ; 722 177 107
TOPlist
 

Kam dál

Reklama